top of page

Formål

Sinfonietta Innlandets formål er å produsere konsertopplevelser med høy kunstnerisk kvalitet som er relevante for publikum og musikere her og nå. Ensemblet er en profesjonell kunstnerisk ressurs, som utover egne konserter bidrar til å utvikle musikklivet i region Innlandet.

Målområde 1: Sinfonietta Innlandet produserer konsertopplevelser som beveger og berører på både individuelt og kollektivt nivå


Målområde 2: Sinfonietta Innlandet skaper og representerer felles identitet innad og utad


Målområde 3: Sinfonietta Innlandet utvikler musikklivet i Innlandet

Målområde 1: Konsertopplevelser

Sinfonietta Innlandets hovedformål er å produsere konsertopplevelser av høy kunstnerisk kvalitet som er relevante for publikum og musikerne i formidlingsøyeblikket. Konsertene er båret av engasjement, profesjonalitet, originalitet og nærvær.


1.1. Sjangeroverskridende

Ensemblets kjennetegn er dristige programvalg fra forskjellige tidsepoker og ulike sjangere. Musikerne møter publikum på golvet og slår an en ledig tone som rommer hele spekteret av livet, fra det lekende lette til dypeste alvor.


1.2 Nærvær
 Siden 2017 har ensemblet ved flere anledninger samarbeidet med koreograf Kyrre Texnæs. "Musikk i bevegelse" bryter med det tradisjonelle hierarkiet i orkesteroppsettet og det vanlige skillet mellom scene og publikum. Musikerne spiller uten noter og er dermed fri til å bruke hele rommet. Dermed kommer de nærmere publikum rent fysisk, men de kan også oppleve at de når dypere lag i seg selv, noe som igjen gir gjenklang i publikums reaksjoner.

 


Målområde 2: Felles identitet innad og utad

Sinfonietta Innlandet bygger felles identitet innad gjennom musikken, formidlingen av denne og responsen fra publikum på de ulike konsertene. Musikere med lokal tilknytning og samarbeidet med barn og unge gjennom lokale kulturskoler styrker og gir stolthet til den regionale identiteten.

 

Felles identitet utad er virksomheten som når ut over Innlandet gjennom konserter og medieopptreden. I samarbeide med de fremste solister i ulike sjangere settes Innlandet på kartet i Kultur-Norge.

 

2.1 Barn og unge

I 2019 vil ensemblet søke om midler til et klassesett av strykeinstrumenter. Musikerne ønsker å komme ut i skolene i regionen, og la barna oppleve gleden ved å spille et instrument i løpet av en klassetime sammen med "bandet".

Det blir også kveldskonsert sammen med barna, som vil hente inn nye publikumsgrupper blant familie og venner. Denne satsingen gir både en kulturell opplevelse til de involverte, og et viktig bidrag til rekrutteringen av deltakere til kulturskole og kulturliv.

Prosjektet egner seg også for flerkulturell integrering.

2.2 
Lærende organisasjon


Gjennom å engasjere ulike framstående kunstneriske ledere og solister fra forskjellige sjangere til enkeltproduksjoner, sikrer ensemblet egen utvikling og fleksibilitet.

2.3 Attraktiv arbeidsplass


Sinfonietta Innlandet ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for landets og regionens fremste musikere. I disse dager jobbes det med å sikre rammevilkårene for et sprekt og livskraftig ensemble som har en mangeårig kultur for kunstnerisk kvalitet, fleksibilitet og kontinuitet.
Sinfonietta Innlandet har et særskilt fokus på nyutdannede kollegaer. Gjøvik er ensemblets vertskommune, og er på tilbudssiden når det gjelder øve- og konsertlokaler i tillegg til finansiell støtte. Ensemblet har også gjennom mange år hatt en sterk posisjon blant sponsorer fra det lokale næringslivet.
 

Målområde 3
:  Sinfonietta Innlandet utvikler musikklivet i Innlandet

Sinfonietta Innlandet skal være en ressurs og en drivkraft for musikklivet i hele regionen. Ved å gi ensemblet forutsigbare vilkår, vil flere profesjonelle klassiske musikere ha muligheter for å bosette seg i området. Dette vil gi synergieffekter i det lokale musikklivet.

 

3.1. Sinfonietta Innlandet skal videreføre praksis med å spille i hele regionen.

 Antall faste konsertsteder skal utvides, og det skal være naturlig å henvende seg til ensemblet for medvirkning når større begivenheter skal markeres, slik det skjedde blant annet ved kongebesøket på Gjøvik i 2017 og ved feiringen av Norsk Turistforenings 150 års jubileum i Lom i 2018.

 


3.2 Samarbeid med andre profesjonelle musikkmiljø

Sinfonietta Innlandet samarbeider med, styrker og supplerer flere regionale profesjonelle musikkmiljø. Ensemblet er en plattform for solister med nasjonal og internasjonal karriere som fortrinnsvis har en tilknytning til regionen. Det pågående samarbeidet med Mari Midtli, Aslak Brimi og Bjørn Kåre Odde styrker lokal identitet i musikklivet og er med på å representere regionen nasjonalt.
 

3.3 Hva framtida bringer
I den foreslåtte nye musikkordningen "Musikk i Innlandet" for Oppland og Hedmark fylke, ser ensemblet muligheten for å være en egen enhet i en struktur som sikrer tilgang til administrative ressurser, markedsføring og regnskap. Ensemblet anser det som vesentlig å bevare sin identitet og autonomi med egen kunstnerisk leder og eget, delvis arbeidende, styre i en slik struktur.
 

bottom of page